Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuwsoverzicht

2018

22 03 2018 Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, ook voor huwelijken gesloten voor 1 januari 2018?
15 03 2018 Nieuwe gedragsregels advocatuur
08 03 2018 Letselschade, wanneer is mijn claim verjaard?
01 03 2018 Rechter verbiedt plaatsen foto's van minderjarige op internet
27 02 2018 Doorstart faillissementen Besseling Travel, Besseling Onderhoud en Besseling Koeriersdienst
23 02 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming komt snel dichterbij
15 02 2018 Volstaat de bankgarantie bij faillissement van een huurder?
13 02 2018 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in het faillissement van Benelly Import B.V.
13 02 2018 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van H.R.N. Doornspijk Beheer B.V.
08 02 2018 Verpanding van onderhanden werk
05 02 2018 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in de faillissementen van Besseling Holding B.V., Besseling Travel B.V., Besseling Koeriersdiensten B.V., Besseling Onderhoud B.V.
18 01 2018 Het intrekken van een 403-verklaring
11 01 2018 Verkoop gezamenlijke woning: kan verkoop afgedwongen worden?

2017

07 12 2017 Verlies van arbeidsvermogen ondernemers (DGA): Hoe om te gaan met voorschotten op de (letsel)schadevergoeding?
30 11 2017 Aandachtspunt bij buitenlandse incasso
23 11 2017 Nieuwe beslagsyllabus uitgekomen
20 11 2017 Let op! Er is een nieuw formulier voor pensioenverevening na echtscheiding
14 11 2017 Bestuurdersaansprakelijkheid na eigen aangifte faillissement
02 11 2017 Alleenstaande ouderkorting en Basisadministratie Persoonsgegevens
26 10 2017 De aansprakelijke partij vraagt u na een ongeval om verstrekking van uw medische gegevens. Hoe hiermee om te gaan?
17 10 2017 Ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht op komst
12 10 2017 Einde verjaringstermijn van vordering op niet meer bestaande rechtspersoon
05 10 2017 De prejudiciele beslissing op de invloed van het kindgebonden budget op partneralimentatie
28 09 2017 Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst? Let op de wijze van formulering!
21 09 2017 Handhaving relatiebeding creëert recht op inzage relaties
07 09 2017 Dag van de Scheiding
07 09 2017 Samenlevers zonder samenlevingscontract: hoe verdeel je de roerende zaken?
06 09 2017 Wetgeving in de maak voor dwangakkoord ter voorkoming van faillissement van onderneming
31 08 2017 Toekomstige schade en kapitalisatie, hoe werkt dat?
24 08 2017 Wijzigingen Arbowetgeving per 1 juli 2017
10 08 2017 Hoge Raad verduidelijkt zijn Koot Beheer/Tideman arrest
10 08 2017 Verrekeningsverbod in het faillissement
08 08 2017 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Genalice B.V.
03 08 2017 Over welke onderwerpen kan de BOPZ-rechter een “second opinion” vragen aan een onafhankelijk deskundige?
27 07 2017 Bij te late ontruiming na faillissement heeft de verhuurder recht op gebruiksvergoeding.
20 07 2017 Schadevergoeding na letsel en bijstand. Hoe werkt dat?
17 07 2017 Hoge Raad geeft uitleg aan het begrip benadeling in de zin van artikel 242 Fw
13 07 2017 Geen opbouw vakantiedagen na 2 jaar ziekte
06 07 2017 Billijke vergoeding bij onrechtmatig ontslag heeft geen punitief karakter
29 06 2017 Opnieuw een prejudiciele vraag aan Hoge Raad inzake het kindgebonden budget
22 06 2017 Pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
16 06 2017 Moet een DGA meer gelden onttrekken aan zijn B.V., naast zijn salaris, voor de betaling van partneralimentatie?
08 06 2017 Schadevergoeding na letsel, moet u daarover belasting betalen?
06 06 2017 Adviesrecht WOR geldt ook bij doorstart
01 06 2017 Behandeling wetsvoorstel pre-pack geparkeerd
01 06 2017 Hoge Raad herstelt een misverstand: Schriftelijke verklaring van de curator bij een omzettingsverzoek is niet langer vereist
24 05 2017 Sterkere positie curator
23 05 2017 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van W.P. Balkenende Holding B.V.
18 05 2017 Prejudiciële vragen aan Hoge Raad: Vormt uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen een boedelschuld in de zin van artikel 40 Fw?
04 04 2017 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Dewivo B.V.
23 03 2017 Betaling managementfee in het zicht van het faillissement
21 03 2017 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van WB Vastgoed Beheer B.V.
28 02 2017 De Hoge Raad beslist: de verkrijgende werkgever dient achterstallige pensioenpremies te betalen
14 02 2017 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in het faillissement van De Eik B.V.
24 01 2017 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Hade B.V.
16 01 2017 Doorstart faillissement Pruis Schilderwerken B.V. en Pruis Timmerwerken B.V.
16 01 2017 Partneralimentatie en het kindgebonden budget
10 01 2017 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Handelsonderneming ‘t Halletje B.V.

2016

20 12 2016 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in de faillissementen van Pruis Schilderwerken B.V., Pruis DHZ Elburg B.V., Pruis Timmerwerken B.V.
29 11 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Van Dijk 3D Engineering B.V.
29 11 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Van Dijk 3DE B.V., t.h.o.d.n. Van Dijk 3DM
03 11 2016 Juridische problemen beëindiging ongehuwd samenlevers
25 10 2016 Doorstart faillissement Banketfabriek “Het Sluisje” B.V.
11 10 2016 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in het faillissement van NOVEK Constructions B.V.
11 10 2016 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in het faillissement van NOVEK Group B.V.
11 10 2016 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in het faillissement van Banketfabriek “Het Sluisje” B.V.
04 10 2016 Een vennootschap in financiële moeilijkheden: faillissementsaanvraag of turboliquidatie?
20 09 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Verlichting 2015 B.V.
07 09 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van J.S. van den Brink Autoverhuur B.V., h.o.d.n. Inqar Almere
06 09 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Autobedrijf Hemelaar B.V.
05 09 2016 Wettelijke vastlegging pre-pack
23 08 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Autobedrijf Gelderland Holding B.V.
23 08 2016 Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van Meijer Expoer Services B.V., tevens h.o.d.n. Meijer Food Recycling
26 07 2016 Zorgplicht werkgever bij wijziging van lopende pensioenregelingen aangescherpt
01 07 2016 Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
07 06 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Northwest Atlantic B.V.
02 06 2016 Wet Werk en Zekerheid wordt aangepast!
31 05 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van de heer J.I. Pap, h.o.d.n. Graphic Solution Pap
12 05 2016 De effecten van sociale media in het familierecht
19 04 2016 De beëindiging met wederzijds goedvinden en een transitievergoeding
31 03 2016 Faillissementsverkoop Onroerende Zaken in de faillissementen van: Marvada B.V., Stuivezand Ontwikkeling B.V. en MF Investments B.V.
31 03 2016 Publicatietermijn jaarrekening verkort tot twaalf maanden!
15 03 2016 Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van Renes Loonbedrijf B.V.
08 03 2016 Afschaffing van de VAR per 1 mei 2016
26 02 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Lambregtse & Zn. B.V.
17 02 2016 Looninhouding of loonopschorting - oppassen met formulering
09 02 2016 Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in de faillissementen van Approach Alliance Holding B.V., Approach Alliance B.V., Approach Intelligence Services B.V., Approach Testing Services B.V., Favor IT Services B.V.
26 01 2016 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in het faillissement van Slingerland Projecten B.V.
18 01 2016 Nieuw: de Wet Flexibel Werken
11 01 2016 Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van Marvada Technisch Beheer B.V.
11 01 2016 Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van Stuivezand Ontwikkeling B.V.
11 01 2016 Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van MF Investments B.V.
11 01 2016 Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van H en M Patenten B.V.
11 01 2016 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in het faillissement van Dutch Recycling Solutions B.V.

2015

18 12 2015 Hoge Raad zet streep door bemiddelingskosten bij (ver)huur van woonruimte
02 12 2015 Eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie
10 11 2015 Recht op vergoeding bij echtscheiding als de erfenis of schenking is uitgegeven
20 10 2015 Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in de faillissementen van Slingerland Bouw B.V., Slingerland Vastgoed B.V. en A. Slingerland Holding B.V.
15 10 2015 Het oproepcontract en de oproepverplichting van de werkgever
24 09 2015 Oppassen bij toetreding tot personenvennootschappen
31 08 2015 Ontslag via het UWV na 1 juli 2015
07 08 2015 Werkgever aansprakelijk voor letselschade werknemer na overval
09 07 2015 Huurprijsaanpassingen bij bedrijfsruimte: hoe zat het ook alweer?
25 06 2015 Huwelijksvermogen in faillissement
05 06 2015 Nieuwe overgangsregeling voor de transitievergoeding
30 04 2015 Recht van reclame zelden benut
09 04 2015 Wet hervorming kindregelingen en het effect op de kinderalimentatie
03 03 2015 De Hoge Raad heeft beslist: het omzeilen van de ketenregeling door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is niet toegelaten
03 02 2015 Het inkomen van de directeur groot aandeelhouder
05 01 2015 Folder Letselschade (pdf)
05 01 2015 Discriminatie bij schadevergoeding na letsel

2014

01 12 2014 Uitnodiging Masterclass Wijzigingen Ontslagrecht
01 12 2014 De Werknemer heeft ontslag genomen; of toch niet?
01 11 2014 AB-aandelen bij echtscheiding; nominale of contante belastingclaim?
01 10 2014 Het verbod van overdracht of verpanding in inkoopvoorwaarden; oppassen geblazen!
01 09 2014 Nieuwe regels voor koop en dienstverlening op afstand; wat zijn de gevolgen voor u?
01 09 2014 Geslaagd
05 08 2014 Mr. C. Gazendam nu ook MfN registermediator
11 07 2014 Shanna van der Linden cum laude geslaagd
11 06 2014 Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer
01 06 2014 Special Arbeidsrecht: Kantonrechter, UWV en ontslagvergoeding
01 06 2014 Special Arbeidsrecht: De wijzigingen met betrekking tot het proeftijdbeding en concurrentiebeding
01 06 2014 Special Arbeidsrecht: Wijziging van de Ketenregeling
19 05 2014 De 'vergeten' bestuurdersaansprakelijkheid
17 04 2014 Bent u ZW-proof?
21 03 2014 Betekent samenwonen met een gehuwde partner het einde van een alimentatieverplichting?
01 03 2014 Letselschade directeur groot aandeelhouder - verrekening voorschotten
10 02 2014 Is frequent ziekteverzuim van een werknemer een rechtsgeldige reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst?
20 01 2014 Uitzonderingen op de gemeenschap van goederen
01 01 2014 Arbeidsrechtelijke complicaties bij doorstart

2013

02 12 2013 Het faillissement van een huurder en de financiële gevolgen voor de verhuurder
30 09 2013 Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot
04 09 2013 Hoge Raad sanctioneert dubbele beloning oproepkrachten
15 08 2013 Aansprakelijkheid van bestuurders bij niet volgestorte aandelen: de nieuwe Wet Flex-BV (pdf)
19 07 2013 GPS in de bedrijfsauto: navigatie of controlemiddel voor de werkgever? (pdf)
26 06 2013 Enkele aspecten van de 403 verklaring (pdf)
03 06 2013 Bepaling netto waarde eenmanszaak in geval van echtscheiding (pdf)
22 05 2013 Ongeval tijdens bedrijfsuitje (pdf)
01 05 2013 Wordt het berekenen van kinderalimentatie eenvoudiger? (pdf)
28 03 2013 Bodemvoorrecht belastingdienst verruimd (pdf)
01 03 2013 Wijziging Fictieve Opzegtermijn (pdf)
18 02 2013 Verdeling na echtscheiding verknochtheid uitgekeerd geldbedrag schadevergoeding (pdf)
28 01 2013 De Nieuwe Wet Incassokosten (pdf)
03 01 2013 Fiscaliteiten rondom de eigen woning bij scheiding (pdf)

2012

18 12 2012 Verhaal door de werkgever van loon en re-integratiekosten. Hoe zat het ook alweer? (pdf)
01 12 2012 De bestuurder die naast zijn vennootschap een contract mede ondertekent; wat zijn de gevolgen (pdf)
16 11 2012 Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten begeleidt overname in groothandel in bouwsector
17 10 2012 Bedrijfsopvolging hoe het wel en hoe het niet moet (pdf)
20 09 2012 Invoering flex-BV per 1 oktober 2012 (pdf)
01 09 2012 De overname in de praktijk (pdf)
01 08 2012 Vaststellen alimentatieverplichting. Behoeftigheid.Co-ouderschap. (pdf)
10 07 2012 Zorg(vuldigheids-)plichten in het ondernemingsrecht (pdf)
25 06 2012 Aansprakelijkheid van inlener bij arbeidsongeval van ingehuurde zzp-er (pdf)
15 06 2012 Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten begeleidt overname in verpakkingsindustrie
01 06 2012 Contractsoverneming na doorstart (pdf)
18 05 2012 Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten adviseert verkopende partij bij diervoederdeal
02 05 2012 Werkgevers opgelet: de nieuwe Wet Melding Collectief Ontslag (pdf)
01 04 2012 Wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht (pdf)
Justitia